Organizacijski odbori

Organizator kongresa
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara

Predsjednik kongresa
Ana Ljubas, Ivica Benko, Ivica Matić

Tajnici kongresa
Valentina Jezl, Krešimir Librenjak

Organizacijski odbor
Dorotea Bedeničić, Zdenka Ćurić, Ivanka Goršić, Milka Grubišić, Valentina Jezl, Marija Kasun, Marica Komosar-Cvetković, Gordana Kosalec, Martina Kralj, Krešimir Librenjak, Adrijana Livaja,Tomislav Maričić, Ana Marinić, Anita Miljas, Vjera Pisačić, Ana Požega, Marija Renić, Željka Stojkov, Andrea Studen, Monika Tuzla, Nevenka Vila, Alemka Vujčić, Marin Žilić

Stručni i Programski odbor
Ivica Benko /HR/, Lynne Hinterbuchner /A/, Zdenka Ćurić /HR/, Danijela Grgurević /HR/, Valentina Jezl /HR/ /HR/, Ana Marenić /HR/, Ana Ljubas /HR/, Ivica Matić /HR/, Irena Trampuž /SLO/,  Izabella Uchmanowicz /POL/, Tanja Žontar /SLO/