Sažetci

Radove treba prijaviti elektronskom poštom na sljedeću E-mail adresu: hukms@hukms.hr 

Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt adresu s E-mailom. Sažetak treba biti tehnički uređen prema predlošku koji se nalazi na mrežnim stranicama HUKMS-a.

Sažetci se zaprimaju do 1.10.2023.

PRIMJER SAŽETKA 1 | PREUZIMANJE (DOCX)

PRIMJER SAŽETKA 2 | PREUZIMANJE (DOCX)

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU
Korištenjem, posjećivanjem i pregledavanjem ovih mrežnih stranica prihvaćate i suglasni ste s prikupljanjemosobnih podataka korisnika potrebnih za realizaciju naših usluga. Svugdje na našim stranicama, na mjestimaprikupljanja podataka, raznim formama i obrascima, nalaze se objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnihpodataka korisnika. Na našim mrežnim stranicama korisnici mogu ispunjavati upit ili rezervacijske forme gdje setakođer prikupljaju nužni podaci za realizaciju zatražene usluge. Korisnik nije nužan ispunjavati forme, ali ukoliko toučini dborovoljno pristaje na sve navedene uvjete prikupljanja osobnih podataka te korištenja istih u svrhu realizacije naših usluga. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužnepodatke o korisnicima potrebne za realizaciju naših usluga. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni susamo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje usluga. Našim partnerima (npr.hotelijerima,prijevoznicima, avio kompanijama) dajemo samo nužne podatke potrebne za realizaciju njihovih usluga. Svi našidjelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Podatke prikupljene na ovaj načinnikada ne koristimo u promotivne svrhe. Podatke koje koristimo u promotivne svrhe prikupljamo isključivo putemnpr. Newsletter forme gdje je korisnik upoznat u koju svrhu će se koristiti njegova email adresa. Ukoliko imate pitanja u vezi s navedenim ili želite s nama provjeriti stanje vaših osobnih podataka teih ukloniti iz svih naših arhiva i zapisa, molimo vas kontaktirajte nas na email adresu marin.vukov-colic@spektar-holidays.hr