Dobro došli!

Datum održavanja: 9.-12.11.2023.
Mjesto održavanja: Hotel Park, Makarska
Rana kotizacija: do 9.10.2023.
Rok za prijavu sažetaka: 1.10.2023.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ    

10. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

9.-12.11.2023.
Hotel Park, Makarska

 

ORGANIZATOR
HRVATSKA UDRUGA KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA